+90 482 462 14 01

Sosyal Medyada Biz}

Sıkça Sorulan Sorular

AKLINIZDA SORU İŞARETİ KALMASIN
Siz değerli Müşterilerimiz için sıkça karşılaştığımız soruları derledik ve cevapları ile birlikte bilginize sunduk.
AĞIR BETON NEDİR?
Barit, magnetik, limonit ve demir gibi yüksek birim ağırlıklı agrega kullanımıyla elde edilen ve özellikle radyasyona karşı korunma amacıyla kullanılan beton.
ADERANS NEDİR?
Yapışma, bağlanma.
ABSORBSİYON NEDİR?
Emme, absorbe etme.
AGREGA NEDİR?
Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin adı. Tabi, suni veya her iki cins mineral malzemenin genellikle 100 mm’ye kadar çeşitli büyüklüklerdeki kırılmış ve/veya kırılmamış tanelerinin yığını.
ALKALİ NEDİR?
Alkali metallerin tuzları. (Beton veya harç bileşimlerinde bulunan sodyum ve potasyum kimyevi analizlerde genellikle Na2O ve K2O olarak belirlenir.)
ALKALİ AGREGA REAKSİYONU NEDİR?
Portland çimentosundan, diğer kaynaklardan veya bazı agrega bileşimlerinden gelen alkalilerle (sodyum ve potasyum) beton veya harç arasındaki kimyevi reaksiyon.
AŞIRI VİBRASYON NEDİR?
Vibratörün taze beton yerleştirilmesi sırasında, ayrışma ve fazla terlemeye neden olabilecek kadar fazla uygulanması.
BETON NEDİR?
Kum, çakıl ya da kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı maddeleri kullanılarak elde edilen yapı malzemesi.
BRÜTBETON NEDİR?
Çıplak, düzgün yüzeyli beton.
BAYPAS NEDİR?
Çevirme, devre dışı bırakma, aşırtma, kırmataşın konkasörlerde kırılması ve dane çaplarının belirlenmesi işleminde dışarı atılan kirli-ince toz malzeme.
BİMS NEDİR?
Birbirine bağıntısız, boşluklu, sünger görünümlü, silikat esaslı, birim ağırlığı genellikle 1 t/m3’ten küçük, sertliği mohs skalasına göre 6 civarında camsı doku gösteren volkanik bir madde. (Ponza taşı, sünger taşı gibi)
BİMSBETON NEDİR?
Agrega olarak bims agregaları kullanılarak, gerektiğinde kum ilave edilerek yapılan hafif beton.
BİRİM AĞIRLIK NEDİR?
Bir malzemenin ağırlığının hacmine bölünmesiyle elde edilen değer.
BUHAR KÜRÜ NEDİR?
Buhardan yararlanarak sıcaklık ve nemi yüksek bir ortamın sağlanmasıyla, betona erken mukavemet kazandırmayı öngören bir beton kürü metodu.
BÜZÜLME NEDİR?
Deney numunesinin herhangi bir doğrultudaki boyutunda, hızlandırılmış belirli kuruma şartları altında, ağırlıkça doygun halden dengeli ağırlık ve dengeli boyut durumuna geçişinde kuruma nedeniyle meydana gelen değişim.
BÜZÜLME ORANI (RÖTRE) NEDİR?
Deney numunesinin kuruma sonucu oluşan boy kısalmasının başlangıç boyuna oranı.
ÇAKIL NEDİR?
Kırılmamış tanelerden meydana gelen iri agrega.
ÇALIŞMA DERZİ NEDİR?
Farklı zamanlarda yerleştirilmesi gereken beton kısımlar arasında sürekliliği sağlayabilecek tarzda düzenlenmiş derz.
ÇİÇEKLENME NEDİR?
Sertleşmiş beton içindeki çimento harcındaki bileşenlerin çözünüp dışarı sızması ve yüzeyde kristalleşip birikmesi sonucu oluşan lekeler.
DANSİTE NEDİR?
Yoğunluk.
DOZ NEDİR?
Bir karışıma girmesi gereken miktar.
DOZAJ NEDİR?
Ayarlama, düzenleme.
DURABİLİTE NEDİR?
Kalıcılık, betonun servis ömrü boyunca fiziksel ve kimyasal etkilere karşı koyması, dayanım.
ELASTİK SINIR NEDİR?
Malzemedeki deformasyonun, yük kaldırıldığında tamamen geri dönmemeye başladığı andaki gerilme sınırı.
ELASTİSE MODÜLÜ NEDİR?
Statik hesaplamada bir gerilimin, kısalma ya da eğilme miktarına bölünmesi ile bulunan değer.
EPOXY BETONU NEDİR?
Epoxy bağlayıcı, ince ve iri agregadan oluşan beton.
EPOXY HARCI NEDİR?
Epoxy bağlayıcı ve ince agregadan oluşan harç.
FİLLER NEDİR?
0,25 mm göz açıklıklı kar elekten geçen ince malzeme, taşunu, mineral toz.
FİNİŞER NEDİR?
Serme ve sıkıştırma makinesi.
FORE KAZIK NEDİR?
Bir boru çakarak, içini boşalttıktan sonra, demirlerini koyup beton döküldükçe kılıf borunun çıkartılması yöntemiyle yapılan kazık.
GAZ BETON NEDİR?
İnce ve silisli bir agrega ve inorganik bir bağlayıcı madde (kireç veya çimento) ile hazırlanan karışımın, gözenek oluşturucu bir madde katılarak hafifletilmesi yolu ile elde edilen hafif beton.
GRONÜLOMETRİ NEDİR?
Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin elek analizleri sonucunda tane dağılımının belirlenmesi. Tane ölçüm.
GROBETON NEDİR?
Kaba beton, düşük dozlu demirsiz beton.
HAFİF AGREGA NEDİR?
Birim ağırlığı 1.200 kg/m3’ü aşmayan agrega.
HARÇ NEDİR?
Kargir duvarlar ile iç ve dış sıvaların yapımında kullanılan ve mineral esaslı bir bağlayıcı, harç kumu, su ve gerektiğinde ilave edilen katkı maddelerinin uygun oranlardaki karışımları ile oluşturulan bir yapı malzemesi.
HAVA MİKTARI NEDİR?
Betondaki kapalı agrega boşlukları haricinde mevcut hava hacminin beton hacmine oranının yüzde olarak ifadesi.
HİDRATASYON NEDİR?
Su ile çimento arasındaki kimyevi reaksiyon.
İNCELİK MODÜLÜ NEDİR?
Agrega gradasyon özelliği hakkında bilgi sağlayan ampirik bir sayısal değer. İncelik modülü = Elek üzerinde kalan agreganın yığışımlı yüzdesi / 100
KAROT NEDİR?
Zemin, beton, asfalt gibi yapımlardan, özel aygıt (karotiyer) ile alınan silindirik örnek.
KAPİLER BOŞLUK NEDİR?
İç yüzeylerinde toplanan suyun beton içerisinde moleküler çekim ile hareketine imkan tanıyacak büyüklükteki mikroskobik kanallar.
KAVİTASYON NEDİR?
Su yapılarında rastlanan oyulma olayı (Negatif basınçtan dolayı).
KAYAR KALIP NEDİR?
Düşey olarak sürekli yükseltilebilen kalıp.
KILCAK ÇATLAK
Beton yüzeyinde gelişigüzel meydana gelmiş çok ince çatlaklar.
KIVAM (TAZE BETONDA) NEDİR?
Karışım suyu nedeniyle taze betonun kazandığı akıcılığın ölçüsü.
KİL NEDİR?
Genellikle alüminyum hidrosilikat, nadiren magnezyum hidrosilikat mineralinden oluşan ve tane büyüklüğü 2 mikrondan küçük tanelerden meydana gelen, plastik özelliklere sahip, tabii mineral malzemesi.
KİL YÜZDESİ NEDİR?
Karışık bir malzemenin kil kısmının kurutularak tartılmış kütlesinin toplam kütleye yüzde olarak oranı.
KLİNKER NEDİR?
Çimentonun temel bileşenleri olan kil ve kireç taşının pişirilmesiyle elde edilen ceviz büyüklüğündeki ürün.
KOLLOİD NEDİR?
Büyüklükleri 10-5 cm ile 10-7 cm arasında değişen tanelerin oluşturduğu malzeme.
KOLLOİDAL BETON NEDİR?
Agregası koloidal enjeksiyon ile bağlanmış beton.
KOLLOİDAL TANE NEDİR?
Beton veya harç gibi sürekli bir ortam içerisine dağılmış, genellikle 200 mikrondan küçük, elektrik yüklü taneleri.
KOMPAKT NEDİR?
Sıkı, katı, yoğun.
KOMPOZİT NUMUNE NEDİR?
İki veya daha fazla numunenin karıştırılmasıyla elde edilen numune.
KUM PÜSKÜRTME NEDİR?
Beton ve benzeri yüzeylerin bir hortum başlığından basınçlı havayla kum püskürtülmesi yoluyla aşındırılması veya betonun kesilmesi.
KÜBİK AGREGA NEDİR?
Üç boyutu (eni, boyu ve kalınlığı) birbirine yaklaşık eşit olan agrega.
KÜR NEDİR?
Çimentonun yeterli hidratasyonunu sağlamak, betonda tam ve uygun sertleşme elde edebilmek için, yerleştirme işleminden hemen sonra başlanarak taze betonun yeterli süre belirli sıcaklık ve nem altında tutulması.
LİFLİ BETON NEDİR?
Dağılmış gelişigüzel yönlenmiş lif ihtiva eden beton.
MICIR NEDİR?
4-32 mm dane çaplı kırmataş.
MOLOZ NEDİR?
Yapım yıkım artığı.
ÖNDÖKÜMLÜ BETON (PREKAST) NEDİR?
Daha önce dökülüp sonra yerine konan bir yapı bileşenini oluşturan beton.
PERMEABİLİTE NEDİR?
Geçirgenlik.
PLASTİK ÇATLAK NEDİR?
Henüz yerleştirilmiş plastik haldeki taze betonun yüzeyinde meydana gelen çatlak.
PLASTİSİTE NEDİR?
Yeni karıştırılmış betonun veya harcın deformasyona karşı direncini ve kalıplanabilme şartlarını belirleyen özelliği.
POISSON ORANI NEDİR?
Beton numunelerine elastik bölgede basınç gerilmeleri uygulandığında,deney numunelerinde meydana gelen enine birim uzamanın boyuna birim kısalmaya mutlak değerce oranı.
POROZİTE NEDİR?
1- Gözeneklilik. 2- Bir boşluğun birim dolu hacmine oranı.
PRİZ NEDİR?
Beton ve harçlarının katılaşmaya başlama süresi.
PRİZ BAŞLAMA SÜRESİ
Beton karılırken suyun çimentoya temas ettiği andan itibaren betondan elenerek ayrılmış olan harcın, çapı 6,175 mm olan bir sondanın daldırılmasına karşı 5kg/cm2 (0,5 N/mm2)’lik bir mukavemet kazanmasına kadar geçen süre.
PRİZ BİTME SÜRESİ NEDİR?
Beton karılırken suyun çimentoya temas ettiği andan itibaren betondan elenerek ayrılmış olan harcın, çapı 6,175 mm olan bir sondanın daldırılmasına karşı 35kg/cm2 (3,5 N/mm2)’lik bir mukavemet kazanmasına kadar geçen süre.
PUZZOLAN NEDİR?
Kendisinin bağlayıcı karakteri çok az olan veya hiç olmayan, ancak inceolarak öğütülmüş halde veya ortamda nem bulunması halinde kalsiyum hidroksitle normal sıcaklıklarda reaksiyona girerek bağlayıcı nitelikleri olan bileşikleri meydana getirme yeteneğine sahip silisli veya silisli ve alüminli bir malzeme.
VİBRASYON NEDİR?
Titreşim.
VİBRATÖR NEDİR?
Taze betonun içindeki boşlukları ve hapsolmuş havayı azaltarak betonu sıkıştırmakta kullanılan titreşimli alet.
VİZKOZİTE NEDİR?
Bir sıvımsı maddenin akmaya gösterdiği karşı koyma